Koor

Koor

WijZ ondersteunt meerdere koren in Zwolle. De koren zijn verschillend in samenstelling en repertoire. Als u mee wilt zingen bij een van de koren, kunt u altijd eerst even kijken of het betreffende koor bij u past. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met de dirigent/contactpersoon van het betreffende koor. 

- “Jong van Harte”

- Mannenkoor “Mankracht”

- Vrouwen Overdag Koor Zwolle Zuid

- Dobbekoor 

Per koor vindt u hieronder een beschrijving:


Ouderenkoor “Jong van Harte”

Onder begeleiding van een pianist en een dirigent kunt u genieten van de samenzang. Een gezellig koor waar diverse genres worden gezongen. Woensdag van 13.45 uur tot 15.45 uur in de Terp. Docent / leiding: W. de Goeij


Mannenkoor “Mankracht”

Mankracht bestaat nu bijna 2 jaar onder de bezielende leiding van de dirigent Gert Oosterwijk. 

De ‘mannen onder elkaar’ bouwen gestaag verder aan een repertoire van klassiek tot modern.

 “Mankracht” treedt meestal op met pianist/organist Jan Sierink maar ook regelmatig met het Zwols Saxofoonorkest ‘For Saxes Only (FSO) dat eveneens onder leiding staat van Gert Oosterwijk.
Veel variatie dus.

Ook al zijn de meeste leden gepensioneerd, dit is geen verplichting om u aan te mogen melden.
Nieuw leden zijn altijd welkom!

Het koor repeteert op donderdagmiddagen 15.00 – 17.00 uur en heeft een prachtige repetitieruimte in WIJZ-locatie:  De Terp, Radewijnsstraat 1, Zwolle (Dieze-Oost)

Voor vragen kunt u contact opnemen via de mail: info@gosaxmusic.nl of telefonisch:
Gert Oosterwijk 06-20376585.


Vrouwen Overdag Koor Zwolle Zuid (VOKZZ)

Dit koor werd in september 2011 opgericht onder bovengenoemde naam (later afgekort tot VOKZZ) en heeft nu 19 leden.

Hoewel de gemiddelde leeftijd 65+ is, bestaat er geen leeftijdsgrens. Om mee te zingen is het niet nodig noten te kunnen lezen of zangervaring te hebben. Er wordt Nederlands, Duits en Engels gezongen in twee- of driestemmige arrangementen en met dit repertoire wordt 4 à 5 keer per jaar een optreden verzorgd in een woonzorgcentrum in Zwolle.

Binnen het koor is, naast het zingen, aandacht voor lief en leed van de koorleden, gezelligheid en sociaal contact. 

Nieuwe leden zijn ook bij VOKZZ van harte welkom. De repetitie-ochtend is donderdagochtend van 10–12 uur in Wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 1, Zwolle-Zuid.

Dobbekoor

Dit koor begint in september 2021 weer met repeteren. Elke woensdagavond van 19.15 tot 21.15 uur in WijZ-locatie de Terp, Radewijnsstraat 1 Zwolle. 
Een seizoen bestaat uit 35 lessen. Voor 15 lessen à € 3,50 = € 52,50 voor 2 uur les. Voor 20 lessen betaalt u € 70,00. De dirigent is mw. H. Bolt. 

Na inschrijving ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging van uw inschrijving. Het is mogelijk dat er bij een bepaalde activiteit het maximale aantal deelnemers al bereikt is. In dat geval nemen we contact met u op om te vragen of u voor deze activiteit op een wachtlijst wilt staan of liever aan een andere activiteit wilt deelnemen.