De ambulant jongerenwerker legt contact en ondersteunt jongeren daar waar nodig. De ambulant jongerenwerker zoekt de jongeren op in hun eigen omgeving. Dat kan bijvoorbeeld de straat zijn, de Jongerenontmoetingsplek (JOP), speelpleinen, winkelcentra e.d. Ook jongeren in risicosituaties, met een handicap en uit bijzondere doelgroepen kunnen rekenen op speciale aandacht. 

Jongeren met wie het minder goed gaat vanwege diverse redenen, kunnen vaak wat extra hulp gebruiken op verschillende leefgebieden. Dit kan school, werk en thuis zijn, maar ook op het gebied van financiën of schulden. Uitgangspunt is altijd de jongere zelf. Samen met de jongere wordt gekeken naar de huidige problemen. De jongerenwerker ondersteunt hem of haar bij het zoeken naar een oplossing. 

Daarnaast richt de ambulant jongerenwerker zich op overlastsituaties. Wanneer de omgeving overlast ervaart van (groepen) jongeren heeft de jongerenwerker een bemiddelingsrol. Samen met de omgeving en de jongeren proberen we tot een oplossing te komen. Onze ambulant jongerenwerkers Jolien Huisken en Joey Cicilia zijn te bereiken via 06-1250 7703 en via  j.huisken@wijz.nu en j.cicilia@wijz.nu

Skaten