Tijdens het ambulant werk zoeken de jongerenwerkers individuele en groepen (kwetsbare) jongeren op in omgevingen waarin zij hun (vrije) tijd doorbrengen. Hierbij kan gedacht worden aan de jongerenontmoetingsplek (JOP), maar ook bij school en keten waar jongeren zich bevinden. De jongerenwerkers leggen contact met jongeren, bouwen een relatie op, signaleren problemen en behoeften en proberen jongeren mogelijkheden te bieden. Jongerenwerkers proberen binnen dit proces verbindingen tot stand te brengen tussen jongeren en hun omgeving.

Is er overlast door jongeren? Dan zetten de jongerenwerkers zich in om die problemen aan te pakken. We gaan met de jongeren in gesprek en proberen samen met hen en eventueel met andere partijen, zoals de buurtbewoners, tot een goede oplossing te komen.

Aanmelden

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.