Home-Start (gemeente Raalte)

Home-Start biedt ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste een kind tot 12 jaar.

Home-Start gemeente Raalte

Als gezin maak je allemaal wel eens een periode mee waarin het niet zo lekker loopt. Ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig sociale contacten, problemen op je werk, spanningen met je partner. Meestal zijn de problemen zelf op te lossen, maar soms is het fijn om hierin ondersteuning te krijgen van iemand die tijd en ruimte heeft om naar je te luisteren of je te helpen bij praktische zaken. Een vrijwilliger van Home-Start kan deze ondersteuning bieden.

De vrijwilligers van Home-Start zijn zelf ouder (of hebben opvoedkundige ervaring vanuit hun werk) en zijn getraind volgens de Home-Start methode om gezinnen positief te ondersteunen. De vraag van de ouders is het uitgangspunt. Een vrijwilliger bezoekt het gezin een dagdeel per week. De vrijwilligers worden ondersteund door een coördinator. De coördinator traint en begeleidt de vrijwilliger, werft gezinnen en  onderhoudt contacten met andere beroepskrachten die werken in de jeugdsector.

Het doel van Home-Start is het voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige of langdurige problematiek.

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger voor Home-Start aan de slag te gaan of heb je behoefte aan ondersteuning van een Home-Start vrijwilliger?  Neem dan contact op met Paulien Zandbelt, coördinator Home-Start Raalte, home-startraalte@wijz.nu, 06-1035 2558.

Publicaties over Home-Start in de  Raalte-Heino Koerier:

2018 oktober Home-start voor alledaagse opvoed- en gezinsondersteuning

2019 februari WijZ welzijn bouwt verder aan Home-Start

Aanmelden

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.