De ouderenadviseur kan jouw vragen beantwoorden en helpen bij het oplossen van problemen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.   

Met een breed netwerk achter de hand, kunnen desgewenst ook andere instanties en vrijwilligers ingeschakeld worden.

Vragen staat vrij!

Het volgende overzicht laat zien welke vragen zoal aan de ouderenadviseur worden gesteld:

  • Vragen over belasting, schuldsanering, huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand en gemeentelijk minimabeleid.
  • Vragen over isolement, depressie, rouw, mantelzorg, verwardheid, desoriëntatie, geestelijke gezondheid en zingeving.
  • Vragen over indicatie op gebied van wonen, zorg en WMO.
  • Vragen op het gebied van wonen, woningaanpassing en wel of niet verhuizen.
  • Vragen die voortkomen uit lichamelijke problemen.
  • Vragen over dagbesteding.
  • Vragen om hulp bij het vinden van een passende tijdsbesteding in de vorm van vrijwilligerswerk of op een andere manier.
  • Vragen om hulp bij het versterken van individuele netwerken.

Er zijn vaak ook persoonlijke vragen. Ook hiervoor biedt de ouderenadviseur een luisterend oor.
Heb je een vraag? Bel Erna Klok 06 1071 1271 of mail naar e.klok@wijz.nu

Aanmelden

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.