Zij zoeken, op basis van jouw mogelijkheden en kwaliteiten en gelegenheden in de omgeving, met je naar aanknopingspunten om jouw wensen te realiseren. Ook kunnen zij je hierbij eventueel in contact brengen met andere mensen die met dezelfde dingen bezig zijn. Samen sta je immers sterker dan alleen!

Ouderenadvies

Wanneer je toch meer ondersteuning nodig hebt, kunnen zij jou doorverwijzen naar de ouderenadviseur van WijZ of andere aangewezen personen vanuit de relevante professionele instanties.

Seniorenbezoek in de Raalte Koerier november 2020 pagina 10 en 11

Aanmelden

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.