Voor wie?
U woont nog zelfstandig maar bent erg beperkt in uw zelfstandig functioneren en bent daarmee 
aan huis gebonden.

Wat houdt het in?
U krijgt van ons een tablet in bruikleen voor de periode van maximaal 1 jaar. U krijgt
eens per 2 weken huisbezoek van een vrijwilliger. Stapsgewijs helpt de vrijwilliger u
om vertrouwd te raken met het apparaat en de mogelijkheden ervan. U krijgt uitleg en
gaat samen oefenen met het gebruik van de tablet. 

Uw sociaal netwerk versterkt!
Voorbeelden van applicaties (apps) die de oudere helpt bij haar/zijn zelfstandigheid zijn:
• contact/praten met elkaar via Skype of Facebook
• Apps voor zorg
• Woordspelletjes
• Sociale kaart van directe omgeving
• Apps voor nieuws- en weerbericht

Kosten
De huur is € 10,- per maand. U heeft een draadloze internetverbinding (WIFI) in huis nodig.

Aanmelden
U kunt zich bij WijZ Kampen aanmelden voor een tablet. Er volgt een intakegesprek en samen met 
u wordt een zelfredzaamheidstest ingevuld. Uw aanmelding wordt definitief door ondertekening van 
een bruikleenovereenkomst. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met 
Jacqueline Dijkslag, (038) 469 15 00 of j.dijkslag@welzijnkampen.nl

tablet aan huis

Aanmelden

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.