Vitaal en Veilig Thuis

Vitaal en Veilig Thuis richt zich op 70+-ers in Zwolle, waarbij het zelfstandig thuis blijven wonen centraal staat.

Vitaal en Veilig Thuis

De opgeleide vrijwilliger komt bij u op huisbezoek, waarbij in het gesprek wordt stilgestaan bij uw wensen, behoeften, mogelijkheden en welzijn. Hierbij gaan we uit van wat iemand nog kan. Op basis hiervan vindt een advies plaats over de woning, valpreventie, het welzijn en een passend programma. Een aanbod tot een fittest en valtraining behoren hierbij tot de mogelijkheden. De map met de resultaten blijft bij u thuis achter, zodat u deze later nog eens kunt doornemen, eventueel met uw (klein-)kind(eren).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@vitaalenveiligthuis.nl of 038 - 85 15 700.

Aanmelden

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.