Voorkom financiële uitbuiting

WijZ maakt zich sterk voor de kwetsbare positie van ouderen. Vandaar deze toolkit om financiele uitbuiting onder ouderen te voorkomen en aan te pakken.

Voorkom financiële uitbuiting

Deze toolkit is te gebruiken door professionals, ouderen en informele zorgers in Regio IJsselland. Toolkit Financiele uitbuiting - Een checklist voor ouderen om na te gaan hoe het ervoor staat met de organisatie van eigen administratie en financien. Met handige tips!

  • Een gesprekskaart die professionals leert om risico's te herkennen en van financiën een gespreksonderwerp te maken.
  • Een signalenkaart voor professionals, met daarin de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld beschreven.
  • Een signalenkaart voor informele zorgers (mantelzorgers en vrijwilligers).
  • Een werkvorm voor het maken van een plaatselijke verwijsroute. Bijlagen:
  • Een brochure over het levenstestament.
  • De Rabobank geeft veel praktische tips over samen én veilig bankieren: https://www.rabobank.nl/particulieren/toegankelijkheid/samen-bankieren/
  • Op http://aanpak-ouderenmishandeling.nl/ is veel informatie te vinden over ouderenmishandeling.

Aanmelden

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.