Vrijwilligerscentrale

Vrijwilligerscentrale
De Vrijwilligerscentrale is het steunpunt voor vrijwilligerswerk in de gemeente Kampen. Organisaties kunnen ondersteuning krijgen bij het werven van vrijwilligers en het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid. Ook wordt er informatie en advies gegevens over regelgeving en verzekeringen en is Tohopesate onderdeel van de Vrijwilligerscentrale, verenigingsondersteuning door Kamper ondernemers, de vrijwilligerswaardering en de maatschappelijke stages in Kampen.

Vrijwilligersverzekering
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Zonder hun inzet kunnen veel activiteiten
niet georganiseerd worden. Vanwege het maatschappelijke belang van deze groep in de samenleving heeft
de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Ook mantelzorgers en stagiairs vallen onder de
vrijwilligersverzekering, evenals burgerinitiatieven.

Deze vrijwilligersverzekering geldt als een vangnet en secundaire dekking. Er wordt eerst naar de eigen
verzekeringspolis gekeken of die van de vrijwilligersorganisatie waarvoor het vrijwilligerswerk gedaan wordt.

Iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht met een
maatschappelijk belang kan een beroep doen op deze vrijwilligersverzekering. Dit kunnen regelmatig
terugkerende activiteiten zijn, maar ook eenmalige werkzaamheden of burgerinitiatieven. De leeftijd van de
vrijwilliger is niet van belang. Wel moet een mantelzorger minimaal 8 uur per week intensief bezig zijn met de
zorg aan een hulpbehoevende.

Het is voor organisaties niet nodig om vrijwilligers voor deze verzekering te registreren of aan te melden bij de
gemeente.

Wat te doen bij schade?
In geval van schade kunt u zich als vrijwilliger of als organisatie melden via: info@welzijnkampen.nl 
Voor schade in mantelzorgsituaties: mantelzorg@welzijnkampen.nl
Kijk voor de voorwaarden eerst op: https://www.amsterdam.nl/vga/zakelijke/vrijwilligers/kamper-vrijwilligers-0/

Wij ontvangen bij rechtstreekse schademeldingen graag een cc op het e-mailadres info@welzijnkampen.nl
zodat wij de meldingen kunnen registreren. Voor een schadeclaim wegens diefstal is het bovendien nodig dat
de indiener eerst aangifte bij de politie doet. Vervolgens sturen wij het formulier door. De verzekeraar handelt
de schade direct af met de verzekerde en bericht ons hoe de schade is afgehandeld.

Vrijwilligersbemiddeling
De Vacaturebank bemiddelt in vrijwilligerswerk. Iedereen die vrijwilligerswerk zoekt of zich wil oriënteren op
de mogelijkheden, kan bij ons terecht. Je kunt eerst zelf eens de online vacatures bekijken
via:http://welzijnkampen.nl/vrijwilligerswerk/vacaturebank/vacatures-zoeken/

Kijk ook eens op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/VrijwilligerscentraleKampen

Lukt het niet om via de zoekfunctie een passende vacature te vinden? Maak dan een afspraak voor een
persoonlijk gesprek. Je kunt daarvoor bellen naar 038-4691500 en vragen naar de afdeling Vrijwilligerswerk.

Heb je andere vragen over vrijwilligerswerk, zoals: begeleiding van vrijwilligers, onkostenvergoeding,
verzekering, vrijwilligerswerk en uitkering, deskundigheidsbevordering, organisatie ondersteuning enz.
Maak een afspraak via bovenstaand telefoonnummer of via mail naar info@welzijnkampen.nl

Organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen bij ons vacatures plaatsen. Daarvoor kan
contact worden opgenomen met het team.
De consulenten zijn te bereiken via telefoon: 038-4691500 of via mail: info@welzijnkampen.nl

Maatschappelijke stage
In Kampen wonen veel leerlingen die graag in hun eigen omgeving iets voor anderen willen betekenen. Dat
kunnen ze doen via de maatschappelijke stage (MaS). Het gaat om 30 uur vrijwilligerswerk (een week). Dat
ze doen bij verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de gemeente Kampen.

Je kunt bijvoorbeeld meehelpen bij naschoolse activiteiten op een basisschool, helpen bij het trainen van
kinderen bij sportverenigingen, een website ontwerpen of helpen bij grote evenementen. Vrijwilligerswerk is
divers en vaak zijn er klussen die prima door jongeren uitgevoerd kunnen worden. De Vrijwilligerscentrale in
Kampen helpt bij het bemiddelen tussen organisaties en de leerlingen.

Voor organisaties is MaS een kans om klussen te laten uitvoeren die anders zouden blijven liggen. Vaak zijn
de verwachtingen van scholen (en van de politiek!) echter té optimistisch. Organisaties moeten immers
voldoende menskracht beschikbaar hebben om plannen te maken, leerlingen in te werken en te begeleiden.
Dit proces vraagt tijd en energie. Ook hierbij treedt de Vrijwilligerscentrale op als begeleider én
belangenbehartiger.

Jongeren leren het best hoe de maatschappij in elkaar zit, door zelf mee te doen. Dat kan door het doen van
vrijwilligerswerk als onderdeel van het lesprogramma. Dat noemen we Maatschappelijke stage.

Voor informatie over de MaS kunt u contact opnemen met Marianne de Graaff, m.degraaff@welzijnkampen.nl

Organisatieadvies en verenigingsondersteuning
De Vrijwilligerscentrale biedt in samenwerking met o.a. Sportservice Kampen organisatieadvies aan de
vrijwilligersorganisaties in Kampen. Op allerlei manieren is er ondersteuning mogelijk: individueel, digitaal,
online webinars, cursussen en workshops en ondersteuning door Kamper ondernemers (Tohopesate).
Vragen die wij kunnen helpen beantwoorden zijn:

  • Moeten wij een stichting worden of niet?
  • Kan ik een diploma sociale hygiëne halen?
  • Zijn wij goed verzekerd?
  • Welke subsidiemogelijkheden zijn er?
  • Hoe omschrijven we onze doelstellingen?
  • Hoe zit het met vrijwilligersbeleid en vergoedingen?

Mocht u een keer als bestuurslid van een organisatie een vrijblijvend gesprek willen, dan kunt u een afspraak
maken met Frank Rooseboom, verenigingsondersteuner, via 038-4691500 of rooseboom@welzijnkampen.nl

Aanmelden

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.