Ondersteuning bij het behouden en verbeteren van gezondheid en welzijn.

Welzijn op Recept (WOR)  is in een samenwerkingsinitiatief van WijZ en de eerstelijns-zorg. De huisarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en het sociale wijkteam, verwijzen wijkbewoners naar WOR, wanneer er een sterk vermoeden is dat mensen kunnen worden geholpen met welzijnswerk.

In een gesprek met de welzijnswerker van WijZ wordt gekeken naar de drijfveren en acties waar je je goed bij voelt. In het gesprek worden de mogelijkheden hiervoor verkend en wordt gericht een passende activiteit gezocht, die bijdraagt aan plezier en zin in het leven. Waar word je weer enthousiast en blij van! Voorbeelden zijn creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen, koken en eten, of een combinatie hiervan. Het doel is dat je door deze activiteiten zelf actief wordt en je gezondheid verbetert.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met WijZ: info@wijz.nu of 038 - 8 515 700

Welzijn op Recept is afgeleid van de Handleiding voor de ontwikkeling en invoering van het welzijnsrecept, Trimbos-instituut 2014

Download hier de brochure

Aanmelden

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.