Diensten

Mensen kunnen nou eenmaal niet alles. Voor de dingen die je niet kan, is het fijn als er ondersteuning is. Zeker als je bezig bent met opgroeien, kinderen hebt of een dagje ouder wordt.  Als je te maken hebt met vragen, dingen die je moeilijk vindt, ziekte, een beperking of bijvoorbeeld met eenzaamheid, verlies of financiële problemen.

We bieden diverse diensten om jou individueel te ondersteunen. Hopelijk kunnen we samen je probleem oplossen of er voor zorgen dat je zelf weer verder kan. Dat doen we vaak met behulp van goed opgeleide vrijwilligers.

vrijwilligers wijz
1

De draad weer oppakken

Dit kan bijvoorbeeld zijn na een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van een partner, rondom ziekte of door het wegvallen van zorg en ondersteuning.

Lees meer
finok

Financiën op Koers

Contact en spreekuren
Dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur aan de Burgwal 45 te Kampen.

T (038) 469 15 00
W www.financienopkoers.nl

Lees meer

Home-Start

Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen.

Lees meer

In de buurt

Sport, bewegen en vitaliteit
Een deel van de welzijnswerkers zijn buurtsportcoaches, die een combinatiefunctie hebben waarbij zij enerzijds

Lees meer

Mantelzorgsalon

WijZ en Steunpunt Mantelzorg organiseren van januari tot en met juli en van september tot en met oktober 1 keer per maand op woensdagochtend een bijeenkomst met een wissele

Lees meer
Medipoint

Medipoint

Voor wie?
Voor iedere inwoner van de gemeente Kampen die één of meerdere hulpmiddelen nodig heeft.

Lees meer