Doelgroep

WijZ richt zich op mensen, die moeite hebben om mee te doen in de samenleving. Van oudsher is WijZ deskundig op het terrein van senioren en vrijwilligers.

Deze expertise wordt breed ingezet, ook voor andere kwetsbare groepen in Zwolle.

Dagbesteding