Gastheer/gastdame Geheugencafé

Het Geheugencafé
Vanaf vrijdag 23 september wordt er wekelijks een geheugencafé georganiseerd op WijZ-locatie De Terp (Radewijnstraat 1). In een ongedwongen setting organiseren we ontmoeting voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Gezelligheid en het delen van ervaringen staan centraal. Vrijwilligers zijn aanwezig als gastheer / - dame en ter ondersteuning van de ontmoeting. 

Ben jij degene die:
- het leuk vindt om gastheer / gastvrouw te zijn
- zich betrokken voelt bij mensen met dementie en hun mantelzorgers
- sfeer kan creëren en in het gesprek de ander centraal blijft stellen
- 1x in de 2 weken beschikbaar is op vrijdagmorgen van 9.30 – 13.00 uur
- kan samenwerken in een team met collega-vrijwilligers
- zelf ondersteuning vraagt als het nodig is

Dan komen we graag met je in contact:
Bel of mail met Fenke Beeftink, tel: 06-50869365 / mail: f.beeftink@wijz.

Samenwerking
Het Geheugencafé is een samenwerking tussen Alzheimer Nederland en WijZ Welzijn, waardoor een vrijwilliger van het Geheugencafé van beide organisaties ondersteuning zal krijgen. In onderling overleg worden hierover praktische afspraken gemaakt. Voor september zal een training van 2 dagdelen door Alzheimer Nederland worden gegeven (op een locatie in Zwolle). Data worden gepland in afstemming met trainer en de potentiële vrijwilligers.