Gastheer/gastdame voor Geheugencafé

Het Geheugencafé
Wekelijks wordt een geheugencafé georganiseerd op WijZ-locatie De Terp (Radewijnstraat 1). In een ongedwongen setting organiseren we ontmoeting voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Gezelligheid en het delen van ervaringen staan centraal. Vrijwilligers zijn aanwezig als gastheer / - dame en ter ondersteuning van de ontmoeting en het gesprek.

Per oktober 2023 start WijZ op de maandagmorgen ook een Geheugencafé op WijZ-locatie De Pol (Zwolle-Zuid).

Vaardigheden

Ben jij degene die:

  • Het leuk vindt om gastheer / gastvrouw te zijn;
  • Zich betrokken voelt bij mensen met dementie en hun mantelzorger;
  • Sfeer kan creëren en in het gesprek de ander centraal blijft stellen;
  • Eens in de 2 tot 3 weken beschikbaar is van 9.45 - 12.15 uur op vrijdagmorgen (De Terp) of maandagmorgen (De Pol);
  • Kan samenwerken in een team met collega-vrijwilligers;
  • Zelf ondersteuning vraagt als het nodig is.

Dan komen we graag met je in contact:
Bel of mail met Fenke Beeftink, tel: 06-50869365 / mail: f.beeftink@wijz.