Ontmoetingscafé
Een ontmoetingsavond voor jongeren met een beperking die hun netwerk willen vergroten.

Het jongerenwerk organiseert maandelijks een ontmoetingscafé voor jongeren van 11 tot en met 17 jaar met een beperking. Het maken van contact en het aangaan en onderhouden van vriendschappen is vaak moeilijk voor deze jongeren. In het ontmoetingscafé wordt het mogelijk gemaakt om onder begeleiding contact te hebben met andere leeftijdsgenoten.

Het feit dat alle deelnemers een beperking hebben, maakt het vaak makkelijker om 'jezelf' te kunnen zijn. Het is prettig voor deze jongeren dat zij op een laagdrempelige manier in een vrije, ongedwongen setting met elkaar kennis kunnen maken en lol kunnen hebben zoals elke jongere dat wil en doet. Maar dan met een beetje hulp van ons.

Hoe ziet een avond eruit? Je kunt darten, tafelvoetballen, gamen en we hebben verschillende bordspellen. Gewoon kletsen of muziek luisteren kan natuurlijk ook.

Het ontmoetingscafé vindt eenmaal per maand plaats op zaterdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur in 't SPOC aan de Lange Slagen 29 in Wijhe.

Het gaat om een besloten avond waarvoor je je moet aanmelden. Stuur hiervoor een e-mail naar jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu of app Annika op 06-32452433.

Geef in je bericht aan wie er komt met naam, leeftijd en een toelichting op eventuele bijzonderheden.

Deelname aan het ontmoetingscafé is gratis, consumpties kosten €0,50 per stuk.

Girls Only
Een gezellige avond speciaal voor meiden.

Het jongerenwerk organiseert één keer in de maand een avond speciaal voor meiden. Deze avonden staan in het teken van gezellig samen zijn, contact opbouwen en in gesprek gaan met elkaar over uiteenlopende onderwerpen, die meiden interesseren en aangaan. Er worden verschillende activiteiten gedaan zoals een beautyavond, dansactiviteit, filmavond en leuke workshops.

De Girls Only vindt in principe elke tweede vrijdag van de maand plaats in 't SPOC aan de lange Slagen 29 in Wijhe.

Voor meiden uit groep 7 & 8 is de Girls Only van 18:30 tot 20:00 uur.
Voor meiden van het Voortgezet Onderwijs is de Girls Only van 20:15 tot 21:45 uur.

Aan de Girls Only zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld. Ranja is gratis verkrijgbaar. Overige consumpties zijn €0,50 per stuk.

Op onze sociale media komt jaarlijks het activiteiten aanbod te staan. Aanmelden of meer informatie kan via jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu of bel/app Annika 06-32452433.

Rots en water training
Een aantal keren per jaar wordt er een Rots en Water training aangeboden aan leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 van het basisonderwijs en leerlingen op het voortgezet onderwijs.

Rots en Water is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining waarbij er meer wordt bewogen dan gepraat. Het doel van de training is het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, ruzies, buitensluiten, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. Door de training wordt de weerbaarheid, de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren vergroot. Dit leren de kinderen/jongeren door middel van sportieve spellen en oefeningen. Ook 

wordt er stilgestaan bij sociale vaardigheden om bijvoorbeeld ook te leren verbaal je grenzen aan te geven, bijvoorbeeld leren ‘nee’ zeggen.

Thema's
Diverse onderwerpen komen tijdens de bijeenkomsten aan de orde. Door te oefenen leren de kinderen/jongeren deze vaardigheden in de praktijk toe te passen. Tijdens de training delen ze ervaringen met elkaar en oefenen ze met de vaardigheden. In de bijeenkomsten wordt aandacht besteedt aan de volgende thema’s:

· Sterk staan, bewust zijn van de eigen lichaamshouding
· Sociale en verbale vaardigheden
· Voor jezelf en voor anderen opkomen, bijvoorbeeld bij pesten
· Ademhaling gebruiken in lastige situaties
· Concentreren en focussen
· Jezelf beheersen
· Grenzen aanvoelen en aangeven
· Eigen keuzes maken en omgaan met groepsdruk (rots)
· Met andere samenwerken, samen spelen en samen leven (water)

Meer informatie en aanmelden
De training wordt gegeven door gecertificeerde trainers van WijZ. Vaak doen wij dit samen met trainers van maatschappelijk werk de Kern. Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met onze jongerenwerkers: Annika Nijboer via a.nijboer@wijz.nu of 06-32452433 of bij Jessica Stoffer via j.stoffer@wijz.nu of 06-58081332