Lid cliëntenraad voor de Kern/Wijz/jeugd GGZ

De Cliëntenraad Maatschappelijke Dienstverlening De Kern/WijZ/Jeugd GGZ is op zoek naar jou! De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten. In deze cliëntenraad is plaats voor mensen die zich maatschappelijk betrokken voelen en zich daarom willen inzetten.Voor meer informatie
- kijk op de website: http://clientenraden.dimence.nl/md
- bekijk de folder op de website
- neem contact op door een e-mail te sturen naar: werving.clientenraden@dimencegroep.nl