ANWB AutoMaatje weer beperkt beschikbaar

Nu de regels omtrent Corona wat zijn versoepeld, kunnen we ook voorzichtig weer onze diensten aanbieden met AutoMaatje. De komende weken zijn we beperkt beschikbaar voor noodzakelijke ritten. Dus voor mensen die naar het ziekenhuis moeten en echt geen ander vervoersmiddel kunnen vinden, willen we helpen. Echter alleen volgens de richtlijnen en het protocol wat geldt voor AutoMaatje. We werken alleen volgens dit protocol. Alles wat hier buiten valt, kunnen wij helaas nog niet vervoeren.

Protocol ANWB AutoMaatje tijdens coronacrisis

Het doel van dit protocol is om veilig noodzakelijke ANWB AutoMaatje ritten uit te kunnen voeren ten tijde van de COVID19-crisis, met het oog op bescherming van de gezondheid van de chauffeur, deelnemer en overige betrokkenen, en ter voorkoming van verspreiding van het virus. De voorgeschreven richtlijnen van het RIVM dienen hierbij als uitgangspunt, aangevuld met eigen richtlijnen. Bij wijziging van de inzichten op het gebied van COVID19 zal dit document worden geactualiseerd.

Algemene basismaatregelen om verspreiding via contact te voorkomen zijn:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Bent u ziek?

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 
 • Laat u bij klachten (ook milde) testen door de GGD. Een afspraak is te maken via 0900-1202

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid,  of heeft iemand in uw directe omgeving een kwetsbare gezondheid.

 • Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Maatregelen aanvraag rit: 

 • Voorafgaand aan de rit dient door de coördinator/matchmaker vastgesteld te worden dat zowel deelnemer als  chauffeur geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de rit dienen de volgende twee controlevragen gesteld te worden: (1) Heeft u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad? (2) Heeft u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten? Worden beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de rit aangenomen worden.
 • Alleen medisch noodzakelijke ritten aannemen, indien er geen redelijk alternatief is, bezoek ziekenhuis, therapie enz. De coördinator beslist of de aanvraag aangenomen wordt of niet.  

 • Betaling met gepast geld, contactloos of via een betaalverzoek; wat de voorkeur heeft.  
 • In het voertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de deelnemer en de chauffeur.
 • Deelnemer moet zelf kunnen in- en uitstappen. Ook dient de deelnemer zelf de deur te openen, zelf rechts achterin te gaan zitten en zelf de gordel om te doen. Deelnemer dient zelf over een mondkapje en (latex)handschoenen te beschikken.
 • Als uit de triage blijkt dat de deelnemer hierbij hulp nodig heeft, dan dient de chauffeur mondkapje en handschoenen te dragen. 

Maatregelen voorafgaand aan rit:

 • De chauffeur dient voorafgaand aan de rit de beschikking te hebben over de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: mondkapje, latexhandschoenen, desinfecterende handgel en middelen om het voertuig te desinfecteren. Via de coördinator/matchmaker zijn deze  ontsmettingsmiddelen en overige beschermingsmaterialen te verkrijgen. Voor deskundig gebruik van het mondkapje adviseren we eens een kijkje op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes  te nemen.  
 • De chauffeur dient voorafgaand aan de rit de volgende twee controlevragen te stellen: (1) Heeft u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad? (2) Heeft u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten? Worden beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de rit uitgevoerd worden.
 • Tussen twee ritten moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten. De chauffeur moet de gelegenheid krijgen zijn voertuig goed te ventileren en te desinfecteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA). Daarmee worden de bedieningsmiddelen zoals,  deurhendels en -sponningen en de sluiting van de veiligheidsgordel afgenomen.

Maatregelen tijdens rit:

 • Chauffeur en deelnemer houden afstand van elkaar. De chauffeur geeft de deelnemer geen arm. Bij in- en uitstappen dient fysiek contact vermeden te worden. Wel mag de deelnemer door een familielid die tot hetzelfde huishouden behoort hierbij geholpen worden.
 • Voorin zitten naast de chauffeur is niet meer mogelijk, men dient rechts achter de chauffeur plaats te nemen.
 • Er kan geen bagage worden meegenomen.
 • Tijdens de rit is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.
 • De deelnemer dient tijdens de rit een eenvoudig soort mondkapje te dragen. De deelnemer dient zelf voor de benodigde beschermingsmiddelen te zorgen. Mondkapjes enz. zijn te koop bij apotheek, supermarkt etc.  Voor deskundig gebruik van de mondkapjes deelnemer verwijzen naar de instructies van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes
 • De deelnemer betaalt met gepast geld, contactloos of als beiden daarmee akkoord gaan ook via een betaalverzoek, wat de voorkeur heeft. Contant geld dient te worden neergelegd, handcontact dient daarbij te worden vermeden.   

Protocol Versie 4 juni 2020

AutoMaatje Ommen