In tijden van Corona komen er nieuwe acties en ideeën, zo ook bij onze opbouwwerker Anne Eilander. Ze had het idee van een bloemetjesactie om mensen een hart onder de riem te steken. Ook Debby Brokelman van De Kern en Peter Veltmaat van de Lionsclub Raalte hadden contact met elkaar over een soortgelijk idee. Debby en Anne werkten samen en zo werd het idee uitgewerkt met hulp van de Lionsclub en Korbeld Bloemen. 

Op woensdagmiddag 12 mei was het zover. Wethouder Gerria Toeter, Anne, Erna en Femmy van WijZ welzijn Raalte, Esther van De Kern en onze vrijwilliger Petra gingen op pad. Aan de bewoners van de Lijsterbesstraat werden chrysanten (deze bloem staat symbool voor geluk & gezondheid) uitgereikt met daaraan het kaartje met de tekst ‘Wij zijn benieuwd hoe het met jullie gaat en staan voor jullie klaar’.    

Met deze spontane actie hebben wij de bewoners kunnen verrassen. En hebben wij laten weten dat er aan ze wordt gedacht en wij voor ze klaar staan als dat nodig is.  Naast het goed ontvangen van de chrysant was er ook aandacht en tijd voor een gesprekje met de mensen. Iedereen was blij verrast. Het was een zonnige én fleurige middag. 

Bloemetjesactie, Lions Club, Korbeld bloemen, WijZ welzijn, De Kern