Eerste buurtkamer voor Zwolse migranten opent haar deuren

Vrijdag 1 november wordt Buurtkamer CEM officieel geopend. Een nieuw initiatief voor oudere migranten met een vorm van dementie of een chronisch ziekte die niet kunnen deelnemen aan reeds aanwezige vormen van dagbesteding of groepen in de Zwolse samenleving.

Cem, spreek uit ‘djem’ (Turks), is een synoniem voor samenkomst en samenzijn. Het initiatief voor CEM is ontstaan vanuit Emine Karadag. Zij is mantelzorger en door ZwolleDoet! opgeleid als Bruggenbouwer om zelf projecten in Zwolle op te zetten. Als mantelzorger merkte zij dat cultuurverschillen voor bepaalde belemmeringen kunnen zorgen.

Kloof huidige zorgaanbod
Voor veel oudere migranten zijn de Nederlandse vormen van dagbesteding niet passend, omdat ze niet aansluiten bij gebruiken uit andere culturen. Met deze nieuwe buurtkamer kunnen oudere migranten langzaam kennismaken met de Nederlandse zorgomgeving, met als doel een betere integratie, een passend zorgaanbod en minder overbelasting van mantelzorgers.

Deelnemen
Buurtkamer CEM is vanaf 1 november iedere vrijdag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Locatie: De Esdoorn, Esdoornstraat 7 in Zwolle. Deelname is gratis! Meer informatie is te vinden op www.zwolledoet.nl.

Cultuursensitief werken
Onlangs tekenden 25 Zwolse organisaties een manifest om meer cultuursensitief te gaan werken. Buurtkamer CEM is een samenwerking van een bruggenbouwer, Steunpunt Mantelzorg (onderdeel van ZwolleDoet!), WijZ Welzijn en Zonnehuisgroep IJssel Vecht en hiermee één van de eerste initiatieven uit het manifest dat wordt gerealiseerd.

Buurtkamer CEM