Helaas geen sportactiviteiten meer in 2020

Het coronavirus grijpt opnieuw snel om zich heen met een snelle toename van het aantal besmettingen tot gevolg. Daarom heeft premier Rutte op 14 december 2020 namens de regering bekend gemaakt dat er nieuwe strenge maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus zijn vastgesteld voor een periode van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021. Eén van de maatregelen is dat binnensport in deze periode niet is toegestaan. WIJZ Welzijn ziet de noodzaak om de sportactiviteiten op locaties stil te leggen. 

Deze hele situatie vraagt veel van onze veerkracht, van die van ons maar ook die van u. We hebben elkaar echt nodig! Kent u mensen die veel alleen zijn? Bel hen op, en vraag hoe het gaat. Zodra we de activiteiten weer kunnen opstarten hoort u van ons.