Seniorenbezoeken wijk Blekkerhoek

In de periode september 2018 tot en met november 2019 zijn er seniorenbezoeken uitgevoerd in de wijk Blekkerhoek. Met het project seniorenbezoeken worden 70 plussers aangeschreven met de vraag of zij een huisbezoek wensen. Betrokken vrijwilligers nemen met elke aangeschreven 70 plusser contact op en gaan indien wenselijk op huisbezoek. Er zijn 92 huisbezoeken afgelegd, wat maakt dat de respons voor een huisbezoek 25% is.

Resultaten
85% van de respondenten geeft aan momenteel in een passende woning te wonen of heeft het huis al aangepast, zodat de woning op dit moment geschikt is. 82% van de respondenten geeft aan dat de huidige woning ook nog passend is als er iets gebeurt op het gebied van gezondheid, wegvallen van partner of andere oorzaken. 97% van de respondenten geeft aan zich veilig te voelen in en om de woning. 89% van de respondenten geeft aan volkomen tevreden te zijn met de sociale contacten.
88% van de respondenten geeft aan dat zij mensen in het netwerk hebben die ze om hulp kunnen vragen bij praktische zaken, zoals het lenen van een kopje suiker, hulp bij de computer of een boodschap doen bij ziekte.

De rapportage met alle resultaten is op te vragen bij Silke Schuurman via s.schuurman@wijz.nu.

Seniorenbezoek