Winnaars

De jury heeft dit jaar uit de negen genomineerden voor de verschillende categorieën de winnaars gekozen. De Roos in de categorie jeugd professionals is gegaan naar JuNiMo uit Haaksbergen. Vriendschap is belangrijk. Kinderen uit het speciaal onderwijs hebben vaak minder sociale contacten in hun directe omgeving doordat zij verder weg op school zitten. Ze vinden moeilijk aansluiting bij andere kinderen en spelen daardoor minder samen. Daarom organiseert JuNiMo activiteiten voor kinderen van 4 t/m 15 jaar met een verstandelijke beperking of autisme aanverwante stoornis.

Will de Wreede uit Deventer heeft de Roos in de categorie jeugd vrijwilligers ontvangen. Zij is heel actief, o.a. voor de adviesraad voor cliëntenbelangen van de divisie Welzijn, Maatschappelijke dienstverlening en Jeugd ggz van de Dimence Groep. Tevens heeft zij de regioafdeling van Mama Vita in Deventer opgezet, een netwerk voor moeders van kinderen met autisme.

Het motorproject van de kliniek Esquirol van Dimence in Deventer heeft de Roos voor professionals ontvangen. Dit project is opgezet voor patiënten die geen dagactiviteiten hebben. De initiatiefnemers hebben dit van de grond gekregen door te kijken naar mogelijkheden en hebben zich niet laten ontmoedigen door weerstand in de organisatie voor dit ongebruikelijke initiatief. Inmiddels is het een groot succes en een mooi voorbeeld van omdenken.

De Roos voor vrijwilligers is uitgereikt aan Diny Vloedgraven. Zij is als vrijwilliger o.a. heel actief bij de RIBW Groep Overijssel in Zwolle/Raalte en laat daarbij een tomeloze inzet zien op velerlei gebied voor mensen met een kwetsbaarheid. De winnaars hebben een kunstwerk ontvangen en een geldbedrag van € 500.

De jury heeft ook dit jaar weer een Tien van Elisabeth uitgereikt. Jeroen Zwaal werd hiermee geëerd voor zijn project ‘De verwarde man’. Hij heeft als ervaringsdeskundige meegewerkt aan het ontwikkelen van een virtual-reality film. De film laat de kijker met een VR-bril op, ervaren wat een verwarde man meemaakt. De film is gebaseerd op zijn eigen ervaringen tijdens een psychose. Door mee te werken aan deze film en het geven van workshops wil hij meer begrip kweken voor mensen met verward gedrag.

Stichting Elisabethfonds

Het Elisabethfonds draagt sinds 1991 in de provincie Overijssel bij aan het bevorderen van de individuele re-integratie van (ex-)psychiatrische patiënten. Dit doet het fonds onder meer door bij te dragen aan positieve beeldvorming en door financieel bij te springen waar verzekering en/of subsidie ontbreken of ontoereikend zijn. Sinds april 2010 zijn het Elisabethfonds en de Dokter Wittenberg Stichting een samenwerking aangegaan. Door de samenwerking kunnen de stichtingen gezamenlijk meer mensen ondersteunen die op hulp zijn aangewezen.

Will de Wreede ontvangt roos van elizabeth