Reden voor WijZ om te kijken of de Vriendenkringen, zoals we die kenden via MEE, nieuw leven ingeblazen kan worden. En dat kan!! Graag zelfs.

Na een verkennend gesprek tussen twee medewerkers van MEE en een medewerker van WijZ welzijn Raalte, hebben we gezamenlijk besloten om hier in Raalte weer mee van start te gaan, zodra de maatregelen rond Corona dit toelaten.

Wat zijn Vriendenkringen? Eenvoudig gezegd: groepen mensen ( maximaal vijf personen) die samen met een vrijwilliger een groep vormen om vriendschappelijke contacten aan te gaan en te onderhouden. Het doel is vooral om een netwerk op te bouwen of uit te breiden.

Wat is de rol van de vrijwilliger?
In eerste instantie zal deze vooral aanjager en misschien een beetje een breekijzertje zijn. De vrijwilliger ondersteunt de groep in het voeren van de onderlinge gesprekken (als dat nodig is) en in het vinden van een activiteit die passend bij de groep is. In het eerste jaar is de vrijwilliger steeds bij de activiteit aanwezig. Voor de vrijwilliger zal het dan maximaal één dag (deel) per twee weken zijn. Mogelijk één dag (deel) per maand. Dit in overleg met de groep. In het jaar daarop, trekt de vrijwilliger zich meer en meer terug en houdt de groep zichzelf in stand.De professional van MEE of van WijZ is op de achtergrond steeds beschikbaar.

Binnenkort zullen MEE en WijZ welzijn hierin gezamenlijk mee naar buiten treden. Dus mocht jij je beschikbaar willen stellen als vrijwilliger of mensen kennen die behoefte hebben aan een vriendenkring, laat het ons dan weten.

Erna Klok - WijZ welzijn Raalte 06-1071 1271 e.klok@wijz.nu
Petra de Vos en Joke Aarsen - MEE Raalte 088-6330633 j.aarsen@meeijsseloevers.nl

Wandelen