Samenwerking

WijZ werkt samen met veel organisaties in de gemeenten en wijken binnen haar werkgebied. Er is een bijzondere relatie tussen WijZ, De Kern en Jeugd ggz. Als drie afzonderlijke stichtingen vallen wij onder één directie. Daarnaast maken wij deel uit van de Dimence Groep. Binnen de Dimence Groep maken we veel verbinding met Mindfit (basis ggz ). Als autonome stichtingen werken we onafhankelijk van elkaar. Maar tegelijk hebben we via onze gezamenlijke directie onderling zeer korte lijnen. Dat betekent onder meer dat we voor onze cliënten en deelnemers snel en adequaat de beste oplossingen kunnen vinden binnen de mogelijkheden van onze stichtingen. Daarbij is de wens van de cliënt sturend. Verwijsmodel Dimence Groep. Binnen de Dimence Groep biedt een aantal stichtingen verschillende vormen van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk en welzijnswerk. Het verwijsmodel van de Dimence Groep maakt in één oogopslag duidelijk welke stichting een passend aanbod heeft in welke situatie. Ook laat het zien hoe mensen naar de stichtingen verwezen kunnen worden. De samenwerkingsrelaties tussen de stichtingen bieden de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen tussen zorg, maatschappelijk werk en welzijn. Het verwijsmodel vindt u hier: https://www.dimencegroep.nl/verwijzen