De Seniorenraad

De Seniorenraad Zwolle is het Centraal Overleg van de Samenwerkende Bonden van Ouderen. Maandelijks spreken bestuursleden van ANBO, KBO, NBP, PCOB,  BGV, De Unie, STOZ, Het Zonnetje, FNV Senioren en Gotong Royong met elkaar over alles wat van belang is voor senioren. De Seniorenraad wil invloed uitoefenen op het gemeentebestuur en andere organisaties, gevraagd en ongevraagd.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris van De Seniorenraad Zwolle, tel. 038 4652343 of email secretaris@seniorenraadzwolle.nl.