Veiligheidsregio IJsselland

Veiligheidsregio IJsselland bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). De veiligheidsregio voorkomt en beperkt risico’s waar het kan en bestrijdt incidenten waar het moet. En is er om de inwoners van de regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Door samen te werken met hulpdiensten, gemeenten, partners, inwoners en bedrijven zorgen we er voor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico’s.

De veiligheidsregio doet dus veel om de veiligheid in de regio te vergroten. Maar hulpdiensten zijn er niet direct wanneer er iets gebeurt. Iedereen is tot op een bepaalde hoogte ook zelf verantwoordelijk voor een veilig leven. Weet u hoe u thuis de ventilatie uit kunt schakelen, of sluiten, zoals een afzuigkap, ontluchtingskoker of muur- en toiletrooster? Weet u daarnaast hoe u gas, water en elektra moet afsluiten? Kijk voor meer informatie en handige tips op https://www.vrijsselland.nl/goed-voorbereid/.

Download de risicokaart https://www.vrijsselland.nl/wp-content/uploads/2021/09/Risicokaart-Overijssel.pdf