Trajectbegeleider gezocht voor project Kansrijk

Voor het project Kansrijk zoeken we vrijwilligers met coachende en stimulerende vaardigheden, die maximaal een jaar een andere vrijwilliger met een psychische kwetsbaarheid willen begeleiden. Doel hiervan is om mensen met een psychische beperking stappen te laten zetten op de participatieladder. De nadruk ligt op sociaal emotionele ondersteuning en op taakgericht werken. We stellen samen haalbare doelen en mensen krijgen meer inzicht in hun kwaliteiten en competenties.

We zien vrijwilligers echt als collega's. Zo ontvang je trainingen en intervisie en stem je taken af met een beroepskracht. De beroepskracht is eindverantwoordelijk voor je werkzaamheden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ruby Blom, r.blom@wijz.nu