Zoeken

Adviesraad Cliëntenbelangen

De Adviesraad Cliëntenbelangen van De Kern, Jeugd ggz en WijZ adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het gevoerde en te voeren beleid.

Lees meer

Corona

In verband met het coronavirus hebben we onze gebouwen en werkwijzes aangepast.

Lees meer