In deze adviesraad is er plaats voor (ex)cliënten en mensen die zich maatschappelijk betrokken voelen en zich daarom willen inzetten voor de cliënten van WijZ, De Kern en Jeugd ggz.

Eenmaal per 4 weken vindt overleg plaats. Tevens wordt dan ook het overleg met de directie voorbereid dat eveneens eens per 4 weken is. Besproken wordt de gang van zaken in de diverse vestigingen, wat verbeterpunten zijn, wat anders/beter kan en we maken afspraken over verbeterpunten.

Benieuwd wat de adviesraad cliëntenbelangen zoal doet of interesse om als lid toe te treden tot de adviesraad cliëntenbelangen? Bekijk dan dit filmpje: 

https://youtu.be/7WiM-34UAP0 

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad, ga dan naar de website van de adviesraad.

Interessante informatie kunt u met de adviesraad delen: Adviesraad@clientenbelangen.nl.

Publicaties