Opbouwwerk

Ons opbouwwerk richt zich vooral op nieuwe spontane ideeën van wijkbewoners. Het gaat daarbij om ideeën voor een grotere sociale samenhang in de straat of buurt. Sociale samenhang betekent eigenlijk dat we elkaar kennen. Dat vinden we belangrijk, want als je elkaar kent kun je elkaar verder helpen en krijg je de wind mee om actief te zijn voor jezelf, anderen en je omgeving.

opbouwwerk wijz

Onze opbouwwerkers doen een beroep op jouw zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid. Het is immers jouw straat en jouw buurt, en het gaat om jouw kracht, jouw talent en jouw mogelijkheden. Samen werken we aan een breed draagvlak zodat we altijd werken voor de wensen en ideeën van de mensen uit jouw buurt, de wijk of het dorp.

 
Het gaat dus om jouw ideeën en jouw inzet. Als opbouwwerk ondersteunen we, bijvoorbeeld door af te stemmen met onder meer bewonersorganisaties, buurtagenten, de woonconsulenten, de gebiedsregisseurs en de wijkbeheerders. Ook hebben wij korte lijntjes met de WijZ-collega's van het jongeren-, ouderen- en vrijwilligerswerk. Ook hebben we goede banden met bijvoorbeeld de afdeling integratie, mantelzorg en maatschappelijke dienstverlening.

Neem contact met ons op

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.