Wie we zijn

Missie en Visie

WijZ daagt (potentieel) kwetsbare mensen uit om actief te blijven en om zelf de regie over het eigen leven te houden. WijZ organiseert daarom een totaalpakket aan activiteiten en diensten dat mensen helpt een balans te vinden in het leven.

Zo biedt WijZ een inspirerende sociale omgeving, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zelf of samen met anderen activiteiten kunnen organiseren. Aan mensen die hiertoe niet (meer) in staat zijn, biedt WijZ ondersteuning en begeleiding op een manier die aansluit bij de individuele wensen.

Veelal zijn het vrijwilligers die deze ondersteuning bieden.

Iemand ervaart welzijn, als er sprake is van een balans op de vijf levensdomeinen: lichaam en geest, sociale relaties, materiële zekerheid, arbeid en presteren, waarden en inspiraties. WijZ organiseert en faciliteert op al deze domeinen activiteiten en services.

Onze kernwaarden zijn: 

Inspirerend - WijZ inspireert mensen om zelf in actie te komen en hun talenten in te zetten. Dit geldt voor de doelgroep, de vrijwilligers en de medewerkers van WijZ

Omgevingsbewust - We hebben oog voor de omgeving waarin de doelgroep en de organisatie zich bevindt en vertalen dit zo nodig naar acties

WijZ

WijZ is een fantasiewoord en iedereen mag zelf verzinnen wat het betekent. Zelf vinden we wijsheid een mooi begrip als het gaat over dingen die je doet en besluiten die je neemt. Dat je daarin de dingen doet die goed voor je zijn. Dat kan streetwise zijn, of levenswijs. Het Wij van WijZ gaat over samen: samen met vrijwilligers, deelnemers en cliënten en samen met onze samenwerkingspartners zijn we Wij. De Z maakt het woord net een beetje anders dan normaal. Omdat we als welzijnswerk ook wel eens buiten de kaders denken en werken; innovatief en we zoeken oplossingen voor wat onmogelijk leek.

WijZ werkt met een aantal kerncompetenties. Deze competenties beschrijven het gedrag waarmee WijZ zich onderscheidt als organisatie: wie we zijn, wat we willen uitstralen en wat ons bijzonder maakt.

De kerncompetenties van WijZ zijn:

  • Authentiek
  • Loyaal
  • Samenwerkingsgericht
  • Realisatiekracht
  • Omgevingsbewust

WijZ maakt gebruik van de kracht van de samenleving en vrijwillige inzet.