Nieuws

Koffiemiddag voor lotgenoten na partnerverlies 14 februari 2018

Ontmoeten geeft veel steun aan weduwen en weduwnaars en draagt bij aan de rouwverwerking. In een ongedwongen sfeer organiseert WijZ daarom een gezellige koffiemiddag voor lotgenoten na partnerverlies. U bent hiervoor van harte welkom op woensdag 14 februari van 14.30 tot 16.00 uur in de tuinkamer van Woonzorgcentrum Berkumstede aan de Erasmuslaan 50 in Berkum. De toegang is gratis. Aanmelden stellen we op prijs via tel. 038-8515700 of email: info@wijz.nu .

 

Koffieochtend lotgenotencontact na partnerverlies

Dinsdag 19 december van 10.00 tot 12.00 uur in Fermate, Händellaan 315. De toegang is gratis. Het ontmoeten van weduwen en weduwnaars geeft veel steun en (h)erkenning en draagt bij aan de rouwverwerking. In een ongedwongen sfeer biedt WijZ u een gezellig contact met lotgenoten, jong en oud. Aanmelden via WijZ receptie tel. 038-8515700 of info@wijz.nu .

 

Alzheimer Café 19 december 2017

Dinsdagavond 19 december a.s. komen er 2 sprekers vanuit IJsselheem Zwolle: Lydia Bos en Woudy Engels. Beide werkzaam als zorgconsulent en als casemanager. Thema van deze avond is het wonen. Het wonen thuis en over het wonen in een woonzorginstelling en verpleeghuis. Over de financieringsstromen Wet Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet (ZvW) en de gemeente (Wmo). Een interessant programma op deze café-avond, de ontmoetingsplaats voor mensen die dementie hebben of die met dementie te maken hebben.

Koffiemiddag voor lotgenoten na partnerverlies

Ontmoeten geeft veel steun aan weduwen en weduwnaars en draagt bij aan de rouwverwerking. In een ongedwongen sfeer organiseert WijZ daarom een gezellige koffiemiddag voor lotgenoten na partnerverlies. U bent hiervoor van harte welkom op woensdag 13 december van 14.30 tot 16.00 uur in de tuinkamer van Woonzorgcentrum Berkumstede aan de Erasmuslaan 50 in Berkum. De toegang is gratis. Aanmelden stellen we op prijs via tel. 038- 8515700 of email info@wijz.nu 

Thuisfit

WijZ is gestart met een nieuw project, genaamd Thuisfit. Thuisfit richt zich op senioren die niet buitenshuis kunnen bewegen of voor wie deze drempel te hoog ligt. Dit project maakt het bewegen in huis mogelijk. Samen met een getrainde vrijwilliger wordt er wekelijks een beweegprogramma op muziek uitgevoerd. Door het creëren van dit project in samenwerking met vrijwilligers kan stichting WijZ de gezondheid van deze senioren bevorderen, bewegen stimuleren en de eenzaamheid verminderen met uiteindelijke doel de senioren door te laten stromen naar het reguliere beweegaanbod.

Pagina's