WijZ Welzijn Kampen stimuleert en versterkt de Kamper Kracht. We verbinden daarom burgers en organisaties en bevorderen daarmee de zelfredzaamheid en de zelfontplooiing van mensen. Zo zorgen we er met u voor dat in Kampen iedereen mee kan doen.

De pagina van WijZ Kampen wordt op dit moment gevuld. Voor de volledige informatie kunt u nu nog terecht op www.welzijnkampen.nl 

Onze locaties