We staan open voor jouw ideeën en als je wilt kun je bij de activiteiten meehelpen. Graag zelfs! Veel jongeren helpen als vrijwilliger bij activiteiten.

Hulp bij overlast

Is er overlast door jongeren op straat? Dan zetten wij ons in die problemen op te lossen. We gaan met de veroorzakers in overleg en proberen samen met hen en eventueel met andere partijen tot een goede oplossing te komen.

Telefoonnummer Olst-Wijhe: 06 5808 1332

Mailadres: jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu

Facebook