Rots en Water is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining waarbij er meer wordt bewogen dan gepraat. Het doel van de training is het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, ruzies, buitensluiten, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. Door de training wordt de weerbaarheid, de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren vergroot. Dit leren de kinderen/jongeren door middel van sportieve spellen en oefeningen. Ook wordt er stilgestaan bij sociale vaardigheden om bijvoorbeeld ook te leren verbaal je grenzen aan te geven, zoals leren ‘nee’ zeggen.

Thema's
Diverse onderwerpen komen tijdens de bijeenkomsten aan de orde. Door te oefenen, leren de kinderen/jongeren deze vaardigheden in de praktijk toe te passen. Tijdens de training delen ze ervaringen met elkaar en oefenen ze met de vaardigheden. In de bijeenkomsten wordt aandacht besteedt aan de volgende thema’s:

  • Sterk staan, bewust zijn van de eigen lichaamshouding
  • Sociale en verbale vaardigheden
  • Voor jezelf en voor anderen opkomen, bijvoorbeeld bij pesten
  • Ademhaling gebruiken in lastige situaties
  • Concentreren en focussen
  • Jezelf beheersen
  • Grenzen aanvoelen en aangeven
  • Eigen keuzes maken en omgaan met groepsdruk (rots)
  • Met anderen samenwerken, samen spelen en samen leven (water)
2 jongens doen aan zelfverdediging

Meer informatie en aanmelden
De training wordt gegeven door gecertificeerde trainers van WijZ. Vaak doen wij dit samen met collega-trainers van maatschappelijk werk De Kern.
Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met onze jongerenwerkers.

Annika Nijboer: 06-32452433 of a.nijboer@wijz.nu
Jessica Stoffer: 06-58081332 of j.stoffer@wijz.nu

Wij zijn ook bereikbaar via e-mail jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu