Het kantoor van WijZ welzijn Ommen is weer geopend. U bent welkom om langs te komen van maandag t/m woensdag tussen 09.00-12.00 uur.

Twee doelgroepen hebben onze speciale aandacht: jeugd en ouderen. Voor hen hebben we gevarieerde mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, gezond te bewegen, gezellige dingen te ondernemen, creativiteit te ontwikkelen en zelfredzaam te blijven.

Met onze activiteiten en diensten willen we mensen met elkaar in contact brengen, iedereen de kans geven hun talenten te ontdekken en te gebruiken. 

Klik hier om onze nieuwsbrief van september te lezen. 

Onze locaties