038-8515700

WijZ daagt mensen uit om actief te zijn en om de regie over het eigen leven te houden. WijZ is een welzijnsorganisatie en biedt activiteiten en diensten, in de wijk en thuis, om hen te ondersteunen bij het vinden van balans in het leven.

Home

Elke woensdag wordt en gegymd door mensen met de ziekte van Parkinson. De groep start weer op 26 oktober.

De gymmix helpt om zo fit mogelijk te blijven.  Maar tegelijkertijd is het een mooie gelegenheid om anderen te ontmeoten die hetzelfde meemaken. Even bijpraten, een kop koffie én bewegen.

In de gymmix zitten elementen van gymnastiek, bewegen op muziek en pilates. De oefeningen zijn divers en worden afgestemd op uw mogelijkheden.

Op 27 oktober organiseert WijZ een bijeenkomst over langer zelfstandig wonen in Wijkcentrum de Pol. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de mogelijkheden van ondersteuning en welzijn in eigen wijk en aanpassingen in en om de woning. Vaak zijn kleine aanpassingen voldoende om het wonen aangenamer te maken. Senioren en hun mantelzorger(s) zijn van harte uitgenodigd om zich hierover te laten informeren.  

Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen en voor persoonlijk advies. U kunt u vraag voorleggen aan een ergotherapeut, een welzijnswerker of een bouwkundig adviseur van het sociaal wijkteam. De wijkbijeenkomst in Zwolle Zuid vindt plaats op 27 oktober en start om 15.30 uur, in wijkcentrum de Pol. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. Belangstellenden kunnen voor meer informatie bellen met Aline Vos van WijZ, 038 8515700 of kijken op www.wijz.nu.