Niet tevreden of een klacht? 
De medewerkers van WijZ doen hun uiterste best om je goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Onze ervaring leert dat klachten vaak berusten op een misverstand en daarom vragen we je de klacht altijd eerst te bespreken met je contactpersoon. Wil je het liever met een andere medewerker of een manager bespreken, dan is dat in de meeste gevallen ook mogelijk. Indien gewenst kan een klachtenfunctionaris aanschuiven bij het gesprek. Dit kan op verzoek van jou, je contactpersoon of op verzoek van de manager. 

Vaak leidt een dergelijk gesprek tot een oplossing. Komen jullie er toch niet samen uit of heb je geen behoefte aan een gesprek? Dan is er de mogelijkheid de klachtenfunctionaris direct te benaderen via tel. 0570 604160, per e-mail of schriftelijk:  

Klachtenfunctionaris WijZ 
Postbus 5003 
7400 GC, Deventer 

Het kan natuurlijk zijn dat bovenstaande opties geen passende uitkomst bieden of dat je liever contact hebt met een externe partij over je klacht. WijZ is onderdeel van de Dimence Groep en binnen de Dimence Groep is er een onafhankelijke klachtencommissie, die zich over dit soort zaken buigt. Mogelijk neemt de klachtencommissie naar aanleiding van je klacht contact met je op. Via het formulier klachtenregeling kun je jouw klacht schriftelijk indienen. De klachtencommissie is rechtstreeks te benaderen via tel. 0570 680 852. Het is ook mogelijk je klacht per e-mail - klachtencommissie@dimencegroep.nl  - of per post in te dienen:  

Klachtencommissie 
Postbus 5003 
7400 GC, Deventer.  

Wij volgen de klachtenprocedure volgens de regelingen van de Dimence Groep. Meer informatie lees je in de folder: “Als u niet tevreden bent”. Een omschrijving van de formele procedures vind je in de klachtenregeling onderaan deze pagina. 

Adviesraad cliëntenbelangen  

WijZ heeft samen met De Kern en Jeugd ggz een adviesraad cliëntenbelangen. De adviesraad cliëntenbelangen bespreekt signalen over de kwaliteit van onze zorg, vanuit het perspectief van cliënten. 

Documenten