Stichting WijZ is een onderdeel van de Dimence Groep.

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten, verwijzers en financiers.

We hebben de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We vormen samen een groep en niet zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten. We leren van elkaar en versterken elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen. Samen werken we aan de mentale gezondheid van de bewoners in ons werkgebied.

Bij de stichtingen van de Dimence Groep werken ruim 2800 medewerkers voor ruim 50.000 cliënten per jaar.

Organogram Dimence Groep