Tijdens het ambulant werk zoeken de jongerenwerkers individuele en groepen (kwetsbare) jongeren op in omgevingen waarin zij hun (vrije) tijd doorbrengen. Hierbij kan gedacht worden aan de jongerenontmoetingsplek (JOP), maar ook bij school en in keten waar jongeren zich bevinden. De jongerenwerkers leggen contact met jongeren, bouwen een relatie op, signaleren problemen en behoeften en proberen jongeren mogelijkheden te bieden. Jongerenwerkers proberen binnen dit proces verbindingen tot stand te brengen tussen jongeren en hun omgeving.

Is er overlast door jongeren? Dan zetten de jongerenwerkers zich in om die problemen aan te pakken. We gaan met de jongeren in gesprek en proberen samen met hen en eventueel met andere partijen, zoals de buurtbewoners, tot een goede oplossing te komen.

Contact

Jongeren kunnen zelf contact met ons opnemen via e-mail jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu of de jongerenwerkers persoonlijk benaderen via WhatsApp, bellen of via een DM op Insta of Facebook. Ook ouders, netwerk of netwerkpartners kunnen contact opnemen.

Annika Nijboer: 06-32452433 of a.nijboer@wijz.nu
Jessica Stoffer: 06-58081332 of j.stoffer@wijz.nu

JOP Olst-Wijhe