Bij individuele ondersteuning vindt er structureel contact plaats tussen de jongere en de jongerenwerker. Samen met de jongere gaan we kijken waar behoefte aan is en maken we zo nodig een plan dat met stimulering en hulp van de jongerenwerker door de jongere wordt uitgevoerd. Kenmerkend voor individuele ondersteuning is dat jongeren zelf bepalen waaraan zij willen werken.

De individuele ondersteuning kan ook betekenen dat een jongere behoefte heeft om regelmatig met iemand even te kletsen en zijn/haar verhaal kwijt te kunnen. Of dat er behoefte is aan informatie en advies. Ook voor deze ondersteuning kunnen jongeren bij ons terecht.

Onze jongerenwerkers zijn geen hulpverleners, maar weten wel de lijntjes naar de hulpverlening te vinden. Mocht er meer ondersteuning nodig zijn dan wij kunnen bieden, dan kijken we samen met de jongere en ouders mee naar andere mogelijkheden. Wij streven ernaar om het netwerk te betrekken daar waar kan en betrekken samenwerkingspartners daar waar nodig is.

Contact

Jongeren kunnen zelf contact met ons opnemen via e-mail jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu of de jongerenwerkers persoonlijk benaderen via WhatsApp, bellen of via een DM op Insta of Facebook. Ook ouders, netwerk of netwerkpartners kunnen contact opnemen om een jongere door te verwijzen.

Twee mensen gesprek aan tafel

Annika Nijboer: 06-32452433 of a.nijboer@wijz.nu
Jessica Stoffer: 06-58081332 of j.stoffer@wijz.nu