Sport, bewegen en vitaliteit
Een deel van de welzijnswerkers zijn buurtsportcoaches, die een combinatiefunctie hebben waarbij zij enerzijds
werken aan sterke dorpen en wijken en anderzijds de deelname aan de samenleving bevorderen  door sport en
beweegactiviteiten. Iedereen mag mee doen aan beweegactiviteiten, waardoor gezondheid en vitaliteit wordt
bevorderd.

Buurtsportcoach
De welzijnswerkers motiveren bewoners tijdens hun contacten in wijken en buurten om deel te nemen aan
sportieve activiteiten, waarbij wordt samen gewerkt met plaatselijke sportverenigingen en/of organisaties.
Bijvoorbeeld: Het ondersteunen van (sport)verenigingen bij het opzetten van activiteiten voor en met senioren,
zoals zit-fit gym.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling kan worden ingeschakeld wanneer er sprake is van bijvoorbeeld geluidsoverlast,
stankoverlast, rommel, erfafscheidingen, overhangende struiken of bomen, parkeeroverlast, overlast door
dieren, pesterijen, overlast door kinderen etc.
Elke inwoner uit de gemeente Kampen kan gebruik maken van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is gratis,
onafhankelijk, neutraal, vertrouwelijk en vrijwillig.

Buurtbemiddeling zoekt bemiddelaars!
Beschik je over goede sociale vaardigheden, kun je onbevooroordeeld naar anderen luisteren en onpartijdig
blijven bij een conflict? En wil je die kwaliteiten inzetten om als buurtbemiddelaar samen met andere
Kampenaren bij te dragen aan de leefbaarheid in de gemeente Kampen? Dan horen we graag van je.

Buurtbemiddeling biedt boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk. Als buurtbemiddelaar begeleid je,
samen met een collega buurtbemiddelaar, buren om onderlinge ergernissen of ruzie op te oplossen. Meestal
is dit op doordeweekse avonden.

Voordat je aan de slag gaat, volg je kosteloos een driedaagse training. Twee dagen volgen kort op elkaar. Je
leert dan de methode van buurtbemiddeling toe te passen en oefent de fijne kneepjes van communiceren.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Buurtbemiddeling? Neem dan contact op met Michel van Olst via
telefoonnummer 038-4569700  of via email buurtbemiddeling@wijz.nu

huizen

Aanmelden

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.