De Kern, maatschappelijke dienstverlening

WijZ Kampen werkt nauw samen met maatschappelijk werk De Kern in de gemeente Kampen. Wij werken wijkgericht, zijn in de buurt en dichtbij. Dat doen wij samen met onze collega’s van De Kern.  
 

Mensen hebben soms ondersteuning nodig om hun eigen zelfredzaamheid (beter) te kunnen organiseren. WijZ Kampen en maatschappelijk werk De Kern vormen het sociaal werk in de gemeente Kampen. Wij signaleren (vroegtijdig) thema’s of vraagstukken en zetten in op de versterking van de inwoners. Daarbij zijn wij de brug tussen de ‘kwetsbare’ en de ‘sterke’ burger en ook tussen de verschillende organisaties in het sociale domein.  Dit kunnen wij niet anders doen dan door ons met inwoners te verbinden en de verbindingen tussen hen onderling te versterken. Dat gebeurt door te faciliteren en te ondersteunen. We richten ons op (groepen) inwoners in straten, buurten en wijken. Daarnaast richten wij ons ook op de versterking van individuele burgers.  

De Kern

Maatschappelijk werk De Kern 

Soms loopt het leven anders dan verwacht en ontstaan er problemen. Het kan dan helpend zijn om hierover te
praten met bijvoorbeeld familie, vrienden of bekenden. Maar soms kom je er echter met hen samen niet uit en
kan het prettig zijn om een onafhankelijk persoon mee te laten denken over de problemen, dilemma's of vragen.
Dan kan het Algemeen Maatschappelijk Werk je van dienst zijn.  

De Kern houdt zich bezig met de diverse moeilijkheden waar mensen tegenaan lopen. Denk hierbij aan
problemen die ontstaan bij bepaalde levensgebeurtenissen (bijvoorbeeld rouw, scheiding, verwerking). Deze
problemen kunnen invloed hebben op uw sociale contacten (bijvoorbeeld relatieproblemen, relatie met werk,
assertiviteit), de kwaliteit van leven (somberheid, zingeving, burn-out klachten), dagelijks functioneren (contact
met instanties, omgaan met geld/schulden, werk/school, daginvulling) en alle andere dilemma's waar je
tegenaan kunt lopen.  

Samen met een maatschappelijk werker ga je, tijdens een kortdurend traject, op zoek naar de juiste route om
antwoord te krijgen op jouw hulpvraag of een oplossing voor jouw probleem. Sommige problemen zijn (nu) niet
op te lossen, maar samen met een maatschappelijk werker kan je wel leren hoe je hier beter mee om kunt gaan
of minder last van kunt hebben.  
 
Meer informatie of aanmelden? Ga naar www.stdekern.nl/gemeentes/kampen