Voor vragen kunt u contact opnemen met onze allochtonen adviseur, Birsen Tas. info@wijz.nu of 06-31640064.

Enkele taken van de allochtonenadviseur:

  • Aanvragen indienen bij de gemeente
  • Brieven en formulieren en vertalen
  • Instanties bellen (samen)
  • Adviseren waar men terecht kan met een bepaalde hulpvraag
  • Adviseren aan de gemeente hoe te communiceren met de doelgroep
  • Vraaggericht werken
  • Algemene ondersteuning bieden aan allochtonen/ouderen
Oudere allochtoon