Mevrouw koffie

Dit kan bijvoorbeeld zijn na een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van een partner, rondom ziekte of door het wegvallen van zorg en ondersteuning. Vanuit het project kunnen vrijwilligers worden ingeschakeld die met luisteren en praten veel kunnen betekenen. Ook is het mogelijk dat vrijwilligers samen met u op pad gaan om weer activiteiten te ondernemen. De inzet van vrijwilligers is gedurende een jaar op regelmatige basis mogelijk. Hieraan zijn geen kosten verbonden. WijZ benadert actief mensen die enige tijd geleden de partner hebben verloren. Ze krijgen een brief met de vraag of zij prijs stellen op een gesprek.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met WijZ: Wilma Wildeboer, op tel. 038 - 8 515 700 of email: w.wildeboer@wijz.nu