Home-Start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Ouders krijgen vriendschappelijke en praktische ondersteuning van ervaren en getrainde vrijwilligers bij het opvoeden van kinderen.

Het doel is om kleine vragen klein te houden en niet te laten uitgroeien tot grote problemen, het zelfvertrouwen van ouders te vergroten, de sociale relaties van ouders te versterken en gezinnen aan te moedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten en voorzieningen.

Bij Home-Start is de vraag van de ouders het uitgangspunt. Een vrijwilliger bezoekt het gezin een dagdeel per week. De vrijwilliger heeft zelf ervaring met het opvoeden van kinderen.

Elke vrijwilliger heeft de voorbereidende training Home-Start voor vrijwilligers gevolgd.

Een betaalde Home-Start coördinator traint en begeleidt de vrijwilliger, werft gezinnen en onderhoudt contacten met verwijzers en andere professionals die werken in de jeugdsector.

Home-Start gezin aan tafel

Wil je meer weten of je aanmelden?

Voor verder informatie verwijzen wij je naar de website van Home-Start of bel/mail  met 1 van de coördinatoren Froukje de Haan 06-16014444, f.dehaan@wijz.nu of Marieke de Vries, 06-57967744, m.devries@wijz.nu