Een nieuwe ambulant jongerenwerker 

De taken van Bruno Tavares zijn per 1 januari 2021 overgenomen door Ozan Yucel.

Ik ben Ozan Yucel en ben net begonnen als (ambulant) jongerenwerker bij WijZ welzijn. Niet geheel onbekend, want ik heb een jaar stage gelopen binnen het jongerenwerk van WijZ welzijn. Op dit moment ben ik bezig de Gemeente Raalte te leren kennen. Wat zijn de plekken waar jongeren te vinden zijn, waar zijn alle scholen, met wie kan ik samenwerken?

Heb ik je nog niet gesproken, wil je meer weten, heb je een overlastmelding of wil je gewoon kennismaken? Bel of mail mij via 06-1250 7703 o.yucel@wijz.nu

Wat is nu ambulant jongerenwerk?

Met het ambulant jongerenwerk zoeken we de jongeren op in hun eigen omgeving. Dat kan bijvoorbeeld de straat zijn, de Jongerenontmoetingsplek (JOP), speelpleinen, winkelcentra e.d. We leggen en onderhouden contact en ondersteunen jongeren daar waar nodig.

Met het grootste deel van onze jongeren gaat het goed. Soms zijn er echter jongeren, waar het minder goed mee gaat vanwege diverse redenen. Deze jongeren kunnen vaak wat extra hulp gebruiken op verschillende leefgebieden. Dit kan school, werk en thuis zijn, maar ook op het gebied van financiën of schulden. Het is een laagdrempelige manier om vroegtijdig problemen te signaleren en aan te pakken. Het heeft daardoor een preventieve werking en levert een bijdrage aan het voorkomen en/of verergeren van problemen. Onze ambulant jongerenwerker is geen hulpverlener, maar weet de lijntjes naar de hulpverlening wel te vinden. Uitgangspunt is altijd de jongere zelf. Samen met de jongere kijken we naar de huidige problemen en ondersteunen we hem of haar bij het zoeken naar een oplossing. 

Daarnaast richt het ambulant jongerenwerk zich op overlastsituaties. Wanneer de omgeving overlast ervaart van groepen jongeren, hebben wij een bemiddelingsrol. Samen met de omgeving en de jongeren proberen we tot een oplossing te komen.

Ozan, jongerenwerker, TraXX Raalte