Per september jl. zijn wij begonnen bij TraXX in Raalte. Naast dat wij dagelijks van dinsdag tot en met vrijdag te vinden zijn in het jongerencentrum zijn wij ook op straat te vinden. Het jongerenwerk biedt laagdrempelige ondersteuning aan jongeren, in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar, in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Dit doen wij door contact te maken, te signaleren, motiveren, opvoeden en activeren. Daarbij werken wij met verschillende partners samen, zoals ouders, Carmel College waar wij o.a. in de pauze aanwezig zijn en voorlichting geven, jeugdhulp, opbouwwerk, Tactus en politie. Ook leggen wij de nadruk op vraaggericht en wensgericht werken. Daarnaast helpen wij bij het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding, stimuleren verschillende vormen van sociale ontwikkeling, helpen opbouwen van een sociaal netwerk en bevorderen actieve participatie in de samenleving. Wij spelen een actieve rol bij het voorkomen van problemen, zoals schooluitval, verslaving, werkloosheid, overlast en uitsluiting.