Tijdens de wijksafari sluiten diverse netwerkpartners aan waaronder politie, buurtbemiddeling, Salland Wonen, Sportbedrijf, S1 verpleegkundigen en gemeente. 

Buurtbewoners kunnen aangeven waar zij behoefte aan hebben in de wijk en laagdrempelig met organisaties in gesprek gaan. Als er niet direct een antwoord is op wensen of behoeftes van de bewoners, overleggen de opbouwwerkers met de desbetreffende organisaties en komen ze terug in de wijk om een terugkoppeling te doen.

Op de twee vorige wijksafari's gaven buurtbewoners o.a. aan dat er problemen zijn met het groenonderhoud, de buren en een oversteekplaats. Daarnaast hadden een aantal bewoners behoefte aan meer contact in de buurt. De derde wijksafari aan de Lijsterbesstraat is op dinsdagavond 20 september van 19.00-20.30 uur. Ilse en Saskia pakken alle signalen op en gaan ermee aan de slag.